تور گرجستان 28 اسفند و 8 فروردین 96 | 5 روزه | آژانس مسافرتی لیماک پرواز ایرانیان

آژآنس مسافرتی لیماک پرواز ایرانیان
روز های رفت: 28 اسفند 95 و 8 فروردین 96 (مابین این تاریخ ها پرواز نیست) روز های برگشت: 3و13 فروردین 96 ساعت رفت:21:00 ساعت برگشت:23:59
نوع سفر: هوائی - آسمان
مدت اقامت: 5 شب
تاریخ شروع تور 28 اسفند 95
تاریخ پایان تور 13 فروردين 96
تلفن : 02122878200
سایت : http://www.limakparvaz.net